Ποιοι Είμαστε

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί εταιρεία – ηγέτη του κλάδου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, με υπηρεσίες που είναι συνώνυμο της ποιότητας, τις οποίες ενισχύει και βελτιώνει συνεχώς, καθώς:

  • Έχει συγκροτήσει και διαθέτει αποτελεσματική ομάδα διοίκησης με στελεχιακό δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας, ικανό να προσφέρει λύσεις σε έκτακτες συνθήκες
  • Είναι από τις ελάχιστες εταιρείες του κλάδου που διαθέτουν και τα τρία βασικά πιστοποιητικά διεθνών προτύπων: ISO 9001:2015 για την Διασφάλιση της Ποιότητας, ΕΛΟΤ 1801:2008 και OHSAS 18001:2007 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, , ISO 14001:2015 για την Προστασία του Περιβάλλοντος
  • Είναι η εταιρεία με την πλέον έντονη επενδυτική δραστηριότητα σε πάγιο εξοπλισμό με τη λειτουργική αναπόσβεστη αξία του να δεκαπλασιάζεται κατά την τελευταία τετραετία (από 416.000€ το 2005, στα 4.584.917€ το 2010).
  • Διαθέτει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 30.000.000€, ο οποίος προέρχεται αμιγώς από την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
  • Διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που το 2010 αριθμούσε περίπου στους 1.535 εργαζόμενους, αποκλειστικά απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών καθαριότητας.
  • Διαθέτει ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση της κεντρικής διοίκησης της εταιρείας (Κ. Μαυρομιχάλη 16 Πειραιάς, κτίριο 650m2).
  • Διαθέτει θυγατρική εταιρεία με άδεια λειτουργίας συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα να είναι η μοναδική εταιρεία καθαρισμού στην Ελλάδα που να μπορεί να προσφέρει άμεσα, αξιόπιστα και με μειωμένο κόστος συντήρηση του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών της.
  • Διαθέτει ιδιόκτητο χώρο παροχής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των εργαζομένων της, με αποτέλεσμα να μπορεί να εγγυηθεί υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, ανεξάρτητα του είδους και της πολυπλοκότητας αυτών.
  • Διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, το οποίο πλέον ανέρχεται στο ύψος των 3.000.000 €.
  • Έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί αποθηκευτικούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών σε υλικά και μέσα καθαρισμού.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία