Τράπεζες – Γραφεία

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. αντιλαμβάνεται τον καθαρισμό επαγγελματικών χώρων, είτε πρόκειται για τράπεζες είτε για γραφεία, είτε για εμπορικές επιχειρήσεις, ως μια σημαντική παράμετρο στην αλυσίδα αξίας τους.

Ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας ενισχύει την παραγωγικότητα, διασφαλίζει την υγεία των χρηστών και βελτιώνει το ηθικό και την αποδοτικότητα των εργαζομένων.

Για το λόγο αυτό, προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και διατηρούμε το υψηλότερο επίπεδο καθαριότητας, παρέχοντας πλήθος λύσεων, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του χώρου και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.

Κατά συνέπεια, με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιείται οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και νύχτας και προσαρμόζεται πλήρως στις λειτουργικές ανάγκες του πελάτη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα, χωρίς να διαταράσσεται η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ειδικότερα, όσον αφορά στις Τράπεζες, η εταιρεία μας αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ιδιαίτερες απαιτήσεις και αντιλαμβάνεται τον ευαίσθητο χαρακτήρα των τραπεζικών εγκαταστάσεων.

Για το λόγο αυτό προσφέρονται ευέλικτες λύσεις που συνδυάζουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών καθαρισμού με την εχεμύθεια που απαιτείται.

Το προσωπικό της εταιρείας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, ενώ η διαχείριση εκτεταμένων δικτύων καταστημάτων ανά την Επικράτεια, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας μας.

Με παρουσία σε όλη τη χώρα, ακόμα και στα νησιά μας, η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει το απαιτούμενο δίκτυο ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και την απαιτούμενη τεχνογνωσία project management, που της επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση του δικτύου της.

Επιτυγχάνονται έτσι σημαντικές οικονομίες κλίμακας για τον πελάτη, διατηρώντας ταυτόχρονα την καθαριότητα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Όσον αφορά στους χώρους γραφείων και επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθαριότητας και διαχείρισης του εσωτερικού χώρου των κτιρίων, όπου στεγάζονται γραφεία και επιχειρήσεις, όπως είναι η ο καθαρισμός των γραφείων και των υποστηρικτικών χώρων τους (reception κτλ), ο καθαρισμός των data centers των επιχειρήσεων, η αντιμετώπιση όλων των υπόλοιπων αναγκών διατήρησης της επιχειρησιακής ικανότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, συλλογή απορριμμάτων.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καθαρισμού του εξωτερικού χώρου, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων, όπου περιλαμβάνονται η καθαριότητα των χώρων στάθμευσης, ο καθαρισμός σιντριβανιών, ο εξωτερικός καθαρισμός υαλοπινάκων, απομάκρυνση απορριμμάτων.

Πέραν των ανωτέρω, η ΟΙKOΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. μπορεί να προσφέρει το σύνολο από το ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών που διαθέτει, όπου περιλαμβάνονται το πλύσιμο μοκετών, ο καθαρισμός υαλοπινάκων, η κρυσταλλοποίηση δαπέδων, η απεντόμωση και απολύμανση των χώρων.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία